• MA gesloten Di/Vr 8:30-17:00 ZA 09:00-16:00
 • De Steiger 92. 1351 AH, Almere
 • 036 538 63 80

Privacyverklaring

Privacyverklaring

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.
Boatingworld Almere is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De persoonsgegevens die wij verwerken

Boatingworld Almere verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u de persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt.
Boatingworld Almere kan de volgende persoonsgegevens verwerken.

 • Uw NAW-gegevens
 • Uw contact gegevens
 • Uw email adres
 • Uw IP-adres

 

Plichten van Boatingworld Almere
Boatingworld Almere is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens binnen het bedrijf.
Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet Boatingworld Almere als volgt:

 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren via een folder of via de website
 • Alle medewerkers binnen Boatingworld Almere hebben zich verplicht vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk

Boatingworld Almere verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen, afhankelijk van de dienst(en) die wij aan u verlenen:

 • Op basis van uw toestemming
 • Ter uitvoering van een overeenkomst
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Ter behartiging van een gerechtvaardigd belang, namelijk een (commercieel) bedrijfsbelang: de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om onze bedrijfsactiviteiten te verrichten. Wij wegen telkens ons belang af tegen uw privacybelang. Zodra uw privacybelang zwaarder weegt dan ons belang, zullen wij uw gegevens niet langer verwerken.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Boatingworld Almere verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen website bezoek
Op onze website (www.boatingworldalmere.nl) worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.
Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Boatingworld Almere gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.
Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics
Boatingworld Almere maakt gebruik van Google analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Boatingworld Almere bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben hiervoor een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.
Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren. We hebben de bewaartermijn van deze gegevens bepaald op 50 maanden. Hierna worden deze automatisch gewist.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Boatingworld Almere te kunnen verstrekken en om de adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Boatingworld Almere heeft hier geen invloed op.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@boatingworldalmere.nl.
Boatingworld Almere zal zo snel mogelijk, binnen 4 weken, op uw verzoek reageren


Beveiligen
Boatingworld Almere neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van Boatingworld Almere maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Boatingworld Almere verzamelde persoonsgegevens , neem dan contact op met Boatingworld Almere via info@boatingworldalmere.nl.

Contactgegevens
De Steiger 92
1351 AH Almere Haven
+31 6 54 92 57 06
www.boatingworldalmere.nl
info@boatingworldalmere.nl